POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem Twoich danych osobowych pobieranych w związku ze świadczoną usługą nauczania jest Fundacja Moc Możliwości z siedzibą w Gdyni. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu zapytania ofertowego będą przetwarzane tylko w celu przedstawienia oferty, a także doprecyzowania zakresu współpracy, usług opisanych na stronie www.zdrowaseksualnosc.pl

2.Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas korzystania z naszych usług jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług paramedycznych z zakresu seksualności oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez powyższe podmioty praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować się pod adresem akademiazr@gmail.com.